Fragtfri levering ved køb over 300,- kr.
Dansk webshop

Kaustisk Soda - Sæbelud - Natriumhydroxid

Kaustisk Soda - Sæbelud - Natriumhydroxid

Pris fra 55,00 DKK

(inkl. moms)
Ingen bedømmelse

Kaustisk soda også kendt som Sæbelud eller Natriumhydroxid anvendes blandt andet til fremstilling af sæbe. 

Denne Kaustisk Soda har en renhed på 100% og er godkendt til brug i kosmetiske produkter. 

Doseres i forhold til opskrift. 

Kaustisk soda er stærkt ætsende, anvend derfor altid gummihandsker og beskyttelsesbriller. 

Hæld altid kaustisk soda i væske, aldrig omvendt. 

INCI: Sodium hydroxide 

Kaustisk Soda - Sæbelud - Natriumhydroxid
Varer
 
Pris
Note
Antal

Kaustisk Soda - Indeholder: Natriumhydroxid
Kodenummer: 00-4 (1993) - CAS: 1310-73-2 / INCI: Sodium hydroxide
Kaustisk Soda forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Hæld altid Kaustisk Soda direkte i væske aldrig omvendt. Hæld aldrig væske direkte i Kaustisk Soda.
Brug handsker og sikkerhedsbriller når du arbejder med Kaustisk Soda. Vask hænderne grundigt efter brug.

Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Sørg for god udluftning eller stå under emhætte når du arbejder med Kaustisk Soda.
Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med rent vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. 
Ved indtagelse: Drik straks vand for at fortynde maveindholdet.
Ved kontakt med øjnene eller indtagelse af kaustisk soda, tag da hurtigst muligt på sygehus eller ring til giftlinjen på +45 82 12 12 12
Indholdet og eller beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.
Opbevares utilgængeligt for børn.

Kommentarer 0